Svea Rikes lag

Affärsrätt

Vi hjälper till vid etablering av verksamhet och val av bolagsstruktur eller vid förvärv och avyttring. Med erfarenhet, språkkunskaper och ett brett kontaktnät kan vi föreslå lämpliga samarbetsformer. Vi anlitas för rättslig analys samt avtalsskrivning och samarbetar med övriga experter inom finansiering och skattefrågor. Genom byråns sammansättning är vi särskilt inriktade på gränsöverskridande etableringar mellan tyskspråkiga länder och Sverige.

Arbetsrätt

Arbetsrätten och arbetsmarknaden är dynamisk, snabb och står under internationellt inflytande. Anställningsprocesser, omorganisation och nedskärningar kräver god planering. Vad gäller för ledande befattningshavare? Vad säger facket, krävs kollektivavtal? Vad ska man tänka på i anställningsavtalet och hur genomförs en korrekt uppsägning i Sverige? Minska dina kostnader genom att ta reda på fakta och formalia.

Fastighetsrätt

Köpa eller hyra lokaler för verksamheten? Förhandlingar, tillståndsprövningar vid förvärv mm kan ta tid och kräver planering. Hur ska samarbetet i byggprojekt regleras? Med lång erfarenhet av byggbranschens avtal och entreprenader och ett ordentligt förarbete minskar riskerna för kostnadskrävande konflikter.

Immaterialrätt

Hur skyddat är ditt firmanamn? Hur står sig skyddet för dina varor? Gäller registreringen som gjorts i ett annat land? I hård konkurrens krävs uppmärksam bevakning och ibland åtgärder. Vi anlitas för analyser och avtalsskrivning vid immaterialrättsliga konflikter.

Tvister och problemlösning

Tvister tar tid. Tid kostar pengar. Har du rätt eller kan du kanske få rätt? Hur tänker motparten? Vi har lång erfarenhet av domstolar och motpartsombud på alla nivåer. Genom god överblick, advokatens oberoende ställning och förhandlingsvana kan tvister ofta biläggas. Vi kan även rekommendera samarbetande advokatbyråer inom Norden och i Tyskland.