Veckobrev vecka 29-2016: Bygglov för altan

Har du tänkt på att du i vissa fall behöver bygglov för att uppföra en altan?

Beroende på hur du vill att din altan ska se ut kan det krävas bygglov. När altangolvet byggs på viss höjd över marken eller när ett utrymme skapas under altanen kan den räknas som en tillbyggnad vilken då kräver bygglov. I ett avgörande från Mark- och miljööverdomstolen bedömdes en altan som hade en höjd på ca 1,7 meter över marken skapa ett utrymme under altanen som visuellt framstod som en tillbyggnad varpå bygglov krävdes. Det är byggnadsnämnden i din kommun som avgör om du behöver bygglov eller inte, vilket innebär att du måste kontrollera vad som gäller i just din kommun.