Veckobrev vecka 30-2016: Makes arvsrätt

Har du tänkt på att ett mål om äktenskapsskillnad upphäver en makes arvsrätt?

Om en make avlider tillfaller som utgångspunkt hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken. En efterlevande make ärver emellertid inte om ett mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Ett mål om äktenskapsskillnad pågår från det att en ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten. Notera att ett pågående mål om äktenskapsskillnad också medför att ett testamentariskt förordnande till förmån för den efterlevande maken är utan verkan.